Inkosi uBulelani Lobengula izothamela isikhumbuzo sikaDabengwa

Mcasiseli Gwaza kaNoncipha

Inkonzo yokukhumbula iqhawe lempi yenkululeko uDumiso Dabengwa izobanjwa eJoburg City Hall ngoLwesithathu 29Nkwenkwezi.

Kulindelwe ukuba Inkosi uBulelani ithamele lomcimbi. Lokhu kuza ngemva kokuba inkonzo eyenziwe ngempelasonto eHoly Trinity eBraamfontein eGoli ihanjelwe nguStanely Raphael ozibiza ngo Mzilikazi II.

Ngemva kokuba abaphathi bohlelo bethule uMzilikazi II njengenkosi , kudaleke ingxushungxushu lapho amalunga enhlangano egqugquzela amasiko Ibutho LeNqama ephumela ngaphandle kweholo ekhala ngokuthi awakwazi ukukhuza uBayede kuMzilikazi II owazigcoba ubukhosi eminyakeni cishe emibili edlule.

Lesisenzo samalungu ebutho leNqama sesishiye uzulu ehlukene ngemibono , iningi lezinkokheli ebezikhona kulomcimb zisole iButho Lenqama ngokudelela inkonzo yeqhawe uDabengwa. Unobhala jikelele wombutho wamakhomanisi kweleZimbabwe uNgqabutho Mabhena uthe lesisenzo sebutho siyadumaza ngoba esintwini sakithi akekho umuntu onxuswa esifeni noma ngubani uyeza azobhonga emswaneni.

“Kuyasimangalisa ukuthi kubenabantu abaphumayo enkonzweni ngenkathi lapho omunye wabazokhala esipha amazwi enduduzo. Siyanxusa kuButho LeNqama ukuthi libheke ukuthi liziphatha kanjani uma lisendaweni efana nendlu yokulila” kuchaza uMabhena

Umgcinisihlalo webandla leZapu uBongani Halimana uthe lesisenzo sebutho LeNqama sibi kakhulu njalo sibonisa ukudelela umndeni womufi.

“Akuyona into enhle ukuthi labo abaphatheke embangweni wobukhosi belethe izimpi zabo endlini yokufa” kuchaza uHalimana ngentukuthelo

Isekela likamgcinisihlalo webutho LeNqama uJunior ‘Ingangamela’ Ngwenya uthe singabukeka kabi isenzo sebutho khepha njengebutho bekunzima ukuba bekhuze uBayethe emuntwini ongeyona inkosi, ngoba nasekadeni wayedliwa ngumkhonto owenza njalo.

‘Isiko linendlela yalo alifani nepolitiki , ubaba uTshuma {Mzilikazi II} thina asinankinga naye nokubakhona kwakhe enkonzweni asinandaba nakho khepha inkinga esinayo yikuthi kuthiwe nansi inkosi. Kunzima ukuthi ibutho lihlale phansi lilalele inkulumo yomuntu ozibiza inkosi ebe engeyona inkosi”. kugcizelela uNgwenya

Kusenjalo abahleli benkonzo yangoLwesithathu bathe imibango yobukhosi abayidingi enkonzweni elandelayo. Lenkonzo ngeyokuzokhala akuyona eyezimpi zobukhosi.

Read Also: Amahlabezulu agane unwabu ngodaba lweNduna uKhayisa Ndiweni

Kulindelwe ukuthi lenkonzo ihanjelwe zinhlangano eziningi okubalwa kuzo ANC, SACP, MKVA, ZIPRA kanye nezinhlangano zepolitiki eZimbabwe

One thought on “Inkosi uBulelani Lobengula izothamela isikhumbuzo sikaDabengwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
shares