Tue. Jul 23rd, 2019

Southern Express

The Voice of The Vulnerable

Akasekho uSoso obedume kuqembu IYASA

1 min read

Mcasiseli Gwaza

Iqembu lezomdanso iIYASA libhekene nobunzima ngemva kokulahlekelwa ngelinye lamalunga alo uSonia Mbaya obedume kakhulu ngelithi Soso okanye uMaBree ebelithathelwa ku Brenda Fassie.

uSonia ungomunye wezingqalabutho zeqembu IYASA, iningi lizomkhumbula kumavidiyo uBanolila naku Bump Shibilika. USoso uwele izilwandle eyaphesheya ehamba nalo iqembu IYASA. Uphinde wayaphesheya njalo esehamba neqembu iSIYAYA ku Zambezi Express.

USoso wayemkhonzile uBrenda Fassie umculi wase Mzansi owayedume kakhulu. Lokhu kwabangela ukuthi amlingise emdlalweni eminingi yeqembu.

Leli qhawekazi lishiye emuva izingane ezimbili , eyomfana neye ntombazane. Ushonele esibhedlela sase Mpilo koBulawayo egule isikhashana nje.

Umsunguli weqembu uNkululeko uthe bashaqekile ngemva kwalesi isehlakalo ekhuluma ne Southern Express uchaze uSoso njenge qhawekazi.

”Akulula ukuchaza umlando weqembu ngingakhulumanga ngoSonia, siyazama ukwamukela khepha kunzima, uSoso ubelilungu lomndeni njalo uyohlala elilungu lomndeni.”

Abantu babuthene ku 3115 Magwegwe North koBulawayo. Amalungiselelo womgcwabo azomenyezelwe maduze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©Southern Express Media Company | Newsphere by AF themes.