Ivunywa luhlanya ingoma kaGolide

Mcasiseli Gwaza

UVuyani Tshuma owaziwa emculweni ngelithi Golide odabuka esigodini sasePlumtree endaweni yase Mpandeni wethule iCD elisha likaMaskandi ngaphansi kweqembu Amacwebezela. Lelidlalade elinesiloko esithi ‘Ivunywa luhlanya” iphume emavikini ambalwa adlule bathi lihamba ubuthaphuthaphu.

“Indlela ethandwa ngayo ngumphakathi iyangethusa nami ngoba bengingalindele ukuthi izohamba kanje” kusho uGolide

UGolide uthi ungene endimeni yomculo ngo2017 ngemva kokusizana nomunye wezingqalabutho zomculo kamaskandi uTshwalabenyoni ongumalume wakhe.

“Okwangifaka kumaskandi wuthando engikhule nalo ngomaskandi ngoba ekhaya sikhule kudlalwa oKhansela, oBhekumuzi neZingane Zoma. Ekukhuleni kwami ngiye ngaketha Amageza Amahle” kuchaza uGolide

UGolide uthi uyafisa ukuthi lomculo ukhule uze ufike ezingeni lokuthi abaculi benelise ukondla imideni yabo ngawo umculo ngoba phela umculo ulibhizimisi. Ugqugquzele nobumbano kubaculi nangokuthi ufisa abaculi beqophe izingoma ezinomlayezo.

“Ngizothanda ukubonga kubalandeli bonke kanye nabaphathi bami bonke. Ngibonga uBighton Dumani, Sizani Tshuma, Nkosi Mabuya noThulani ngithi enikwenzayo kuhle niqhubeke nikwenze nakwabanye”

“Kubasakazi ngibonga uMjox eZimbabwe ngokudlala umculo wami, uDJ Willie eBotswana , uDJ Mapressa eGoli kanye no MC Mcasiseli Gwaza.’ kubonga uGolide

UTshuma udlulise ukubonga kubomama beZim Mbokodo ethi impatho yabo yinhle kakhulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
shares